The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Mitt Europa

HALOS participates in this year digital edition of "Mitt Europa" September 8 - October 4!

Mitt Europa is a campaign in Swedish, content published on this page is therefore only available in Swedish.

HALOS kommer i år att medverka i Mitt Europa som anordnas av Europeiska kommissionen, Tillväxtverket, Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Svenska ESF-rådet, Leader Sverige och Interregprogrammen.

HALOS -  Öppet hus 2 oktober kl. 10:00 - 11:00

Välkommen till öppet hus hos HALOS. Projektledare Kajsa M Paulsson presenterar och svarar på frågor via Zoom (ett online verktyg för möten).

HALOS presentationsfilm